Mikroskop jasnego pola

Dla tych, jacy nie szacują się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem kasy fiskalnej, książeczka serwisowa nie będzie mieć pełniejszego znaczenia. Jednak ci, którzy zdecydują się zostać vatowcami, bądź też sprzedawać materiały oraz oferować usługi, odnotowując je zbyt pomocą kasy fiskalnej jako nievatowiec, będą nosić taką książeczkę w ustalonym miejscu. Trzeba bowiem wspominać o tym, że zgubienie książeczki serwisowej kasy fiskalnej że korzystać poważne konsekwencje dla inwestora. Szczególnie zaś będą one brać miejsce wtedy, gdy biznesmen będzie starał się zataić taką sytuacja zarówno przed firmą serwisową, kiedy a przed Urzędem Skarbowym.

Książeczka serwisowa jest obowiązkowa, gdyż w niej tłumaczy się zapisu wszelkiego typu przeglądów i restauracji. To dziś na podstawie dawanych w niej tekstach z serwisu przedstawiciel Urzędu Skarbowego może przesądzić o tym, czy biznesmen prawidłowo prowadził ewidencję, lub także nie. Jeżeli więc przybędzie do zgubienia, czy zniszczenia książeczki serwisowej, nie należy zwlekać z powiadomieniem urzędu o tym incydencie. Przekonuje się nie tylko zgłosić sam fakt, że książeczka się zgubiła, lecz jeszcze podać jak do tego doszło. Ale na tym się nie kończą powinności, o których powinien mieć przedsiębiorca w takiej formy.

Istotne jest bowiem także to, by już po zgłoszeniu zgubienia do urzędu, odezwać się do firmy kasy fiskalne nowy sącz, która wykonywa serwis i przegląd kasy. Jej mieszkaniec da nam duplikat. Jak o zauważyć taka instytucja ma obowiązek wydać kopię zapasową książeczki. Natomiast jeśli na przestrzeni lat odnosi się z usług innych firm serwisowych, trzeba się liczyć spośród tym, że duplikat książeczki może mieć braki. Tak więc tak przechowywać ten rejestr, by zawsze znajdywał się w przytulnym miejscu, skąd nie ważna go ukraść, bądź też gdzie nie wszystek jest do niego dostęp.

W razie bowiem gdy przedstawiciel Urzędu Skarbowego stwierdzi, że w duplikacie są jakieś nieprawidłowości, że wtedy sprawiać chociażby koniecznością zwrotu ulgi przyznanej na zakup kasy fiskalnej. Ponadto jeśli przedsiębiorca sam zdecydował się liczyć z tytułem jako płatnik VAT, po takim przypadku może się tak zdarzyć, że będzie musiał odejść z takiego sposobu prowadzenia ewidencji.